ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γενικό περιεχόμενο
Κέρκυρα, 15 Αυγούστου 2018
Πλοήγηση      
  ·Πρώτη σελίδα

Υπηρεσίες
·Θεματικές Πύλες
·Δημόσιος Κατάλογος
·Ηλεκτρονικές συνδρομές
·MUSE Μηχ.Αναζήτησης
·Δανεισμός
·Χρήσιμα Έγγραφα

Αρθρα-Ανακοινώσεις
·Επίκαιρα
·Μόνιμες στήλες
 
Αναζήτηση
·Βρείτε ένα άρθρο
·Παλαιότερα άρθρα
 
Υποβάλετε
·Αρθρο ή ανακοίνωση
·Αξιολόγηση

Ο κόμβος μας
·Συχνές ερωτήσεις
·Σχετικά με το έργο
·Συντελεστές
·Στατιστικά λειτουργίας
·Σχολιάστε μας
·Επικοινωνία
 

Αναζήτηση      
 


 

Από xkoulou [ΤΜΣ] στις 27/07/17 (08:28 AM) Επίκαιρα: Προσκτήσεις
 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΚΕΠ
Νεοεισερχόμενοι τίτλοι βιβλίων στον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ για το διάστημα Ιαν.-Ιουν. 2017.

004.019 ΧΩΡ Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος Ο προγραμματισμός της διάδρασης : από τον επιτραπέζιο στον κινητό διάχυτο υπολογισμό,
2016
004.22 PAT Patterson, David A. Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών : η διασύνδεση υλικού και λογισμικού, 2010
004.6 ΔΟΥ Δουληγέρης, Χρήστος Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά & δικτυακά πρωτόκολλα, 2014
004.678 ΧΑΡ Χαριτούδη, Γεωργία Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού, 2010
005.1 ΜΕΗ Mehlhorn, Kurt Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων : τα βασικά εργαλεία, 2014
005.133 DEI Deitel, Paul Java προγραμματισμός, 2016
005.275 ΠΑΝ Πάντζιου, Γραμματή Εισαγωγή στον παράλληλο υπολογισμό : πρότυπα, αλγόριθμοι, προγραμματισμός, 2013
005.74 SIL Silberschatz, Abraham Συστήματα βάσεων δεδομένων, 2011
005.8 ΚΑΤ Κατσίκας, Σωκράτης Κ. Διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, 2014
006.3 INT Angelov, Plamen (ed.) Advances in big data : proceedings of the 2nd INNS Conference on big data, October 23-25, 2016
Thessaloniki, Greece, 2016
006.312 ΒΑΡ Βαζιργιάννης, Μιχάλης Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό, 2005
006.312 ΕΙΣ Βερύκιος, Βασίλης (επιμ.) Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, 2016
006.7 GAR Garrett, Jesse James Βασικά στοιχεία της εμπειρίας του χρήστη : σχεδίαση ιστοτόπων με ανθρωποκεντρικά κριτήρια, 2011
011.44 ΠΑΠ Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι. Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους : παλαιά Ελληνικά έντυπα, 2000
026.3309495 ΔΙΚ Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στη έρευνα και την ανάπτυξη : πρακτικά
ημερίδας, 2015
032 BRI Britannica concise encyclpedia, 2003
069.15 ΠΡΟ Νάκου, Ειρήνη (επιμ.) Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, 2015
100 BOE Boethius The old English Boethius, 2012
111.85 SIM Simmel, Georg Το τοπίο, 2004
149.96 STR Sturrock, John (ed.) Structuralism and since : from Levi-Strauss to Derrida, 1979
160 ZAB Zabarella, Jacopo On methods, 2013
174.30973 HAZ Hazard, Geoffrey C. The legal profession : responsibility and regulation, 1988
177.2 FAN Fane, Olivia The conversations : 66 reasons to start talking, 2013
182 ΔΙΟ Διογένης ο Λαέρτιος Lives of the philosophers, 1969
184 FIC Ficino, Marsilio Commentaries on Plato, 2008
184 ΠΛΑ DOD Dods, E.R. Plato gorgias, 1959
186.4 FIC Ficino, Marsilio Platonic theology, 2001
190.9031 VAL Valla, Lorenzo Dialectical disputations, 2012
193 WIT Wittgenstein, Ludwig Tractatus logico-philosophicus, 2016
199.495 ΠΑΠ ΧΑΤ Χατζής, Ιωάννης Γ. Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (c.1670-c.1750) : βιβλιογραφία - εργογραφία, 2014
201.3 HER Herbeger, Charles F. The riddle of the sphinx : calendric symbolism in myth and icon, 1979
222.047 BIB VUL The Vulgate Bible : Douay-Rheims translation, 2010
230.2 NIC Nicolas, of Cusa Writings on church and reform, 2008
239.2 TER DUN Dunn, Geoffrey D. Tertullian's Aduersus Iudaeos : a rhetorical analysis, 2008
248.22 LOS Lossky, Vladimir Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας : δοκίμιον, 1964
248.894 SAL Salutati, Coluccio On the world and religious life, 2014
255.106 BEN Benedict, Saint The rule of Saint Benedict, 2011
262.132 VAL Valla, Lorenzo On the donation of Constantine, 2007
264.23 HUN Walsh, Peter (ed.) One hundred Latin hymns, 2012
270.2 PSE Pseudo-Methodius Apocalypse of Pseudo-Methodius : an Alexandrian world chronicle, 2012
270.3092 ΙΓΝ ΝΙΚ Νικήτας ο Παφλαγών The life of patriarch Ignatius, 2013
270.3092 ΣΥΜ ΝΙΚ Νικήτας, ο Στηθάτος The life of Saint Symeon the new theologian, 2013
274.703 WHI White, Monica Military saints in Byzantium and Rus, 900-1200, 2013
274.95 MIR Talbot, Alice-Mary (μτφρ.) Miracle tales from Byzantium, 2012
281.9494 ΤΑΡ Ταρνανίδης, Ιωάννης Πτυχές της Σλαβικής Ορθοδοξίας, 1991
281.9495 ΨΑΛ Ψαλλίδας, Γρηγόρης Συνεργασία και ανυπακοή : η πολιτική της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην κατοχή
(1941-1944), 2016
281.9495092 ΔΙΟ ΠΑΠ Παπαζής, Δημήτριος Αγγ. Διονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης "Φιλόσοφος" ή “Σκυλόσοφος" [1541-1611], 2016
281.94955 ΘΥΜ Θύμης, Κωνσταντίνος Π. Ο κώδιξ της Εκκλησίας της Κερκύρας, 2017
282.092 PIU Pius II, Pope Commentaries, 2007
282.092 PLA Platina, Bartolomeo Lives of the popes. V.1., 2008
284.1489709044 TIL Tilli, Jouni The continuation war 1941-1944 as a metanoic moment : a Burkean reading of Finnish clerical rhetoric, 2013
291.13 PUH Puhcel, Jaan Comparative mythology, 1989
292.08 GER Gernet, Louis Le genie grec dans la religion, 1970
292.08 INT Hagg, Robin (ed.) Ancient Greek hero cult, 1999
292.093924 FON Fontenrose, Joseph Didyma : Apollo's oracle, cult, and companions, 1988
292.211 BOC Boccaccio, Giovanni Genealogy of the pagan gods, 2011
292.211 BRE Brelich, Angelo Paides a parthenoi, 1969
292.211 VER Vernant, Jean-Pierre Figures, idoles, masques, 1990
292.9 CLI Clinton, Kevin Myth and cult : the iconography of the Eleusinian mysteries, 1992
300.72 INT Hardach, Karl 9ed.) Internationale Studien zur Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft, 2012
301.092 LEV Levi-Strauss, Claude Conversations with Claude Levi-Strauss, 1969
301.0924 DOU Douglas, Mary Evans-Pritchard, 1980
301.55 BUR Burford, Alison Craftsmen in Greek and Roman society, 1972
302.17094 ENN Krulic, Brigitte (ed.) L'ennemi en regard(s) : images, usages et interpretations dans l'hisoire et la litterature (France,
Allemagne, Russie, XVIIIe-Xxe siecles), 2012
302.2223 FOR Bab*****, Barbara (ed.) The reversible world : symbolic inversion in art and society, 1978
302.22440940902 DOC Brown, Warren C. (ed.) Do*****entary culture and the laity in the early Middle ages, 2013
302.23 CHO Chomsky, Noam Τα ΜΜΕ σαν καθρέφτης της κοινωνίας, 1995
304.2 DIT Ditfurth, Jutta Ζήσε άγρια και επικίνδυνα : προοπτικές μιας ριζοσπαστικής οικολογίας, 1992
304.87043730904STO Stolarik, M. Mark Where is my home? : Slovak immigration to North America (1870-2010), 2012
305 DWO Dworkin, Ronald Soverign virtue : the theory and practice of equality, 2000
305.23093 GOL Golden, Mark Children and childhood in classical Athens, 1993
305.4 ΠΑΠ Παπαγήγα, Αλέκα Για την απελευθέρωση της γυναίκας, 1986
305.80094 ΓΙΑ Γιαννίκος, Κώστας Ξανάρχονται! : ο φασισμός και ο ρατσισμός στην ΕΟΚ, 1992
305.889073 ΜΑΡ Μαρκέτος, Μπάμπης Οι Ελληνοαμερικάνοι : ιστορία της ελληνικής ομογένειας των Η.Π.Α., 2006
305.89240438 SCH Schiff, Gary S. In search of Polin : chasing Jewish ghosts in today's Poland, 2012
306.089963 TUR Turnbull, Colin M. The forest people, 1976
306.2 ΕΝΖ Enzensberger, Hans Magnus Πολιτική και πολιτισμός, 2004
306.42 RUL Douglas, Mary (ed.) Rules and meanings : the anthropology of everyday knowledge, 1977
306.44 GRA Grabowska, Magdalena Language and concepts in action : multidisciplinary perspectives on linguistic research, 2013
306.44 ΓΛΩ Γλώσσα και πολιτισμός : πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα 24-26 Μαΐου 2001), 2003
306.80942 STO Stone, Lawrence The family, sex and marriage : in England 1500-1800, 1985
306.810937 RED Redfield, James M. The Locrian maidens : love and death in Greek Italy, 2003
306.846 KAM Καμπέρης, Νίκος Μετανάστευση και γαμήλια αγορά : μεικτοί γάμοι Ελλήνων αγροτών με γυναίκες από την Αλβανία, 2011
306.9 ARI Aries, Philippe Western attitudes toward death : from the Middle Ages to the present, 1976
306.9 ARI Aries, Philippe L'homme devant la mort, 1977
320.01 ALB Alberti, Leon Battista Monus, 2003
320.01 KON Konig, Christian M. Christliche Ethik oder zweckrationale Technik der Macht?, 2012
320.01 ROU Rousseau, Jean-Jacques Λόγος περί επιστημών και τεχνών, 2012
320.3 BRA Brandolini, Aurelio Lippo Republics and kingdoms compared, 2009
320.54094 IDE Pinheiro, Teresa (ed.) Ideas of | for Europe : an inderdisciplinary approach to European identity, 2012
320.548 COS Garcia-Salmones, Monica (ed.) Cosmopolitanisms in enlightenment Europe and beyond, 2013
320.943 KAD Kade, Gerhard Η Γερμανική πρόκληση "Μοντέλο Γερμανία" για την Ευρώπη;, 1981
320.94793 KOH Kohrs, Michael H. Die Litauische Nationale Union - Portrat einer (Staats-) Partei, 2012
320.9495 ΓΙΑ Γιανναράς, Χρήστος Το πρόβλημά μας είναι πολιτικό, όχι οικονομικό : επιφυλλίδες 2012, 2013
320.9495 ΕΠΙ Επιστημονικό Συμπόσιο Τομές, ρήξεις και αδράνειες στη μεταπολεμική Ελλάδα (19-20 Απριλίου 2013), 2016
320.962 EGY L'Egypt de Sadate a la recherche de sa voie, 1978
320.973 LIG Light, Paul A delicate balance : an essential introduction to American government, 1997
321.40928 DEM Rodewald, Cosmo (ed.) Democracy : ideas and realities, 1975
322.420942 ΚΟΗ Cohn-Bendit, Daniel Το μεγάλο παζάρι : συζητήσεις με τους Μισέλ Λεβύ, Ζαν Μαρκ Σαλμόν, Μαρέν Σελλ, 1976
323.14 INT Bekemans, Leonce (ed.) Intercultural dialogue and multi-level governance in Europe : a human rights based approach,
2012
324.2092 ΠΑΠ Αναστασιάδης, Γιώργος (επιμ.) Αλέξανδρος Παπαναστασίου : η σημαντική συμβολή του στη δημοκρατία και στον
συνταγματικό λόγο, μελέτες και τεκμήρια, 2008
324.2092 ΣΒΩ Κασιμάτης, Γιώργος (επιμ.) Αλέξανδρος Σβώλος : ο συνταγματολόγος, ο πολιτικός, ο οραματιστής, 2009
324.2092 ΣΟΦ ΧΟΥ Χουρχουλής, Διονύσης Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης : πολιτική βιογραφία, 2014
324.21509495 ΔΕΔ Δέδε, Κατερίνα Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ : η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, 2016
327 BAL Ball, George W. The discipline of power : essentials of a modern world structure, 1968
327.73056 MAL Malik, Charles H. The problem of the West, 1979
330 ΕΙΣ Begg, David Εισαγωγή στην οικονομική, 2015
330.015195 ΤΖΑ Τζαβαλής, Ηλίας Οικονομετρία, 2008
330.1 BAP Βαρουφάκης, Γιάνης Πολιτική οικονομία : η οικονομική θεωρία στο φως της κριτικής, 2007
330.12209495 ΝΙΚ Νικολινάκος, Μάριος Μελέτες πάνω στον Ελληνικό καπιταλισμό, 1976
330.9495 ΑΝΑ Κωστής, Κώστας (επημ.) Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), 2006
330.9495 ΠΑΛ Παλαιολόγος, Γιάννης Ο 13ος άθλος του Ηρακλή : ιστορίες από τη μεγάλη κρίση, 2014
330.956 TRA Trak, Ayse Development literature and writers from underdeveloped countries : the case of Turkey, 1983
331.25922 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Η μαθητεία στα επαγγέλματα στην Κέρκυρα το 17ο αιώνα, 2004-2006
331.542094955 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Συμβάσεις έργου στην Κέρκυρα κατά τη Βενετική περίοδο, 2015
331.62094 ΨΗΜ Ψημμένος, Ιορδάνης Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη : η δημιουργία νέων κοινωνικών χώρων, 1999
332.3109495 ΔΙΟ Πρόντζας, Ευάγγελος (επιμ.) Η διοίκηση της Α.Τ.Ε. στις απαρχές της : Κωνσταντίνος Β. Γόντικας (1930-1935), 2007
334.687 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Η συντεχνία του Αγίου Ιωσήφ στην Κέρκυρα : (η συντεχνία των χτιστών, των ξυλουργών και
των λιθοξόων), 2009
334.688531 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Η συντεχνία των υποδηματοποιών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, 2007
335.0092 TAW GOL Goldman, Lawrence The life of R. H. Tawney : socialism and history, 2013
335.0092 VAL Valovoi, D. Πρόδρομοι και πρωτεργάτες, 1987
335.33041 LEA Haas, Harald (ed.) Leadership in challenging situations, 2012
337 ΔΙΕ Κόντης, Αντώνης (επιμ.) Διεθνής πολιτική οικονομία : θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, 2012
338.09495 ΑΓΡ Αγριαντώνη, Χριστίνα Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 2010
338.109495 ΚΑΜ Καμπέρης, Νίκος Αγροτική, εργασιακή ανασφάλεια και κοινωνική αβεβαιότητα στους νέους αγρότες : έρευνα στον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας 1997-2001
338.4791 ΣΧΙ Σχίζας, Γιάννης Ο άλλος τουρισμός : η οικολογική διέξοδος στα αδιέξοδα του συμβατικού τουρισμού, 1998
338.88 COL Colli, Andrea Dynamics of international business : comparative perspectives of firms, markets and entrepreneurship, 2016
339.9 NIK Νικολινάκος, Μάριος Εξάρτηση και οικονομική ανάπτυξη, 1977
341.242 ZUC Zucca, Fabio The international relations of local authorities, 2012
341.2422 NUG Nugent, Neill Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση : ιστορία - θεσμοί - πολιτικές, 2012
344.73041 HEA Furrow, Barry R. Health law : cases, materials and problems, 1991
345.7305 UNI United States. Supreme Court The American criminal justice process : selected rules, statutes and guidelines, 1989
345.736 JOH Johnson, Phillip E. Criminal law : cases, materials and text, 1991
346.02094955 ΖΑΡ Ζαρίδη, Κατερίνα Συμμετοχή των γυναικών σε δικαιοπραξίες στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, 2010
346.495502 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί Βενετοκρατίας, 2012
346.495502 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Το κατάστημα των νοταρίων : κανονιστικές ρυθμίσεις του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος
στις αρχές του 19ου αιώνα στα Ιόνια Νησιά, 2013
346.7302 KES Kessler, Friedrich Contracts : cases and materials, 3rd ed., 1986
346.7302 SCO Scott, Robert E. Contract law theory, 1988
346.7304 DUK Dukeminier, Jesse Property, 1998
347.1 ΓΕΩ Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2012
347.376307 LIE Liebs, Detlef Summoned to the Roman courts : famous trials from antiquity, 2012
347.7305 LAN Landers, Jonathan M. Civil procedure, 1988
347.7326 GOL Goldstein, Joseph The intelligible constitution, 1992
347.7372 MAU Mauet, Thomas A. Fundamentals of trial techniques, 1988
347.7375 MUR Murray, Peter L. Basic trial advocacy, 1995
348.00949585 ΗΜΕ Ημέλλου, Στεφ. Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου : παπα-Στεφάνου Αρώνη (1742-1762), 2015
349.73 POS Posner, Richard A. Economic analysis of law, 1986
359.3253 ΜΙΛ Μίλεσης, Στέφανος 1900 : οι περιπέτειες του Παύλου Κουντουριώτη στον πρώτο υπερατλαντικό πλου με το Εύδρομο
"Ναύαρχος Μιαούλης", 2015
362.281094951 ΚΑΜ Καμπέρης, Νίκος Αδιέξοδα και απελπισία στην Ελληνική ύπαιθρο : οι αυτοκτονίες αγροτών, 2016
363.7 ΠΕΡ Ρόκος, Δ. (επιμ.) Περιβάλλον και ανάπτυξη : διαλεκτικές σχέσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 2005
364.163 DOR Dornstein, Ken Accidentally, on purpose : the making of a personal injury underworld in America, 1996
370.1 ΣΥΜ Σχολείο και ιδεολογία : τα υλικά του συμποσίου που οργάνωσαν στις 7,8 και 9 Δεκέμβρη 1985, 1986
370.196 ΠΑΠ Παπαχρήστος, Κώστας Διαπολιτισμική αγωγή / εκπαίδευση και παιδική λογοτεχνία, 2001
370.9495 ΓΕΡ Γέρος, Θεόφραστος Προβληματική στην εκπαίδευση, 1978
370.94953 ΦΟΥ Φούκης, Χαράλαμπος Η εκπαίδευση στη Θεσπρωτία (1872-1913) : οργάνωση - διοίκηση - λειτουργία, 2015
371.33 DEP Depover, Christian Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας : προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων, 2010
371.334 ΠΑΓ Παγγέ, Τζένη Εκπαιδευτική τεχνολογία & εφαρμογές διαδικτύου, 2016
371.3344678 REI Reitz, Sandra Improving social competence vie e-Learning? : the example of human rights education, 2012
371.39 ZEC Zech, Markus Michael Der Geschichtsunterricht an Waldorfschulen : Genese und Umsetzung des Konzepts vor dem
Hintergrund des aktuellen geschichtsdidaktischen Diskurses, 2012
372.6521 ΡΙΖ Ριζούλη, Κλειώ Writing for academic purposes in english : student's book, 2007
373.1909495 ΣΧΟ Το σχολικό μάθημα εκτός έδρας : κριτική προσέγγιση σχολικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 1996
379.26 CHI Swadener, Beth Blue (ed.) Children's rights and education : international perspectives, 2013
381.431094955 ΚΑΡ Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή Grain distribution in the Ionian Islands during the Venetian period : the case of Corfu,
2012
392 GEN Gennep, Arnold van The rites of passage, 1960
398.094957 KIA Κιακίδης, Θεόδωρος Π. Λαογραφικά Σαμμακοβίου και ένα απρόσμενο ταξίδι, 2016
398.2 ΜΥΤ Maranda, Pierre (ed.) Mythology : selected readings, 1972
401 DER Derrida, Jacques Of grammatology, 1980
410.285 ΦΡΑ Φραντζή, Κατερίνα Θ. Εισαγωγή στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων, 2012
410.92 BAR CUL Culler, Jonathan Barthes, 1983
418.0071 ΤΙΚ Τοκατλίδου, Βάσω Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών : προβλήματα - προτάσεις, 1994
418.02 NOR Nord, Christiane Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα : εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις, 2014
418.02 ΑΜΜ Ammann, Margret Βασικές αρχές μεταφρασεολογίας : ένα εγχειρίδιο για επίδοξους μεταφραστές & διερμηνείς, 2014
418.02 ΠΑΡ Παριανού, Αναστασία Risikokommunikation und Ubersetzen : das Beispiel der Instruktionstexte, 2016
418.02071 ΚΕΛ Κελάνδριας, Παναγιώτης Ι. Λειτουργική διδακτική της μετάφρασης, 2016
423.89 ΕΛΛ Λαμπέα, Αλίκη (επιμ.) Ελληνοαγγλικό λεξικό Today's, 2006
428.2402441 ΜΑΝ Manning, Anthony Language and linguistics in higher education studies : course book, 2012
428.8 SLA Slaght, John Reading & writing : source book, 2012
471.1 ΖΑΧ Ζάχου, Βιχελμίνα Κωνσταντίνα Εισαγωγή στη Λατινική παλαιογραφία, 2016
475 ΠΑΝ Πανουτσόπουλος, Ανδρέας Γ. Γραμματική της Λατινικής γλώσσας : Β', Γ' λυκείου, Φιλοσοφικές σχολές ΑΕΙ, 2010
489.3 ΑΛΙ Αλισανδράτος, Γιώργος Γ. Κείμενα για τη νεοελληνική γλώσσα, 2017
489.3 ΕΥΑ Ευαγγέλου, Ιάσων Γνωμολογικό λεξικό : εννοιών γενικής παιδείας, 2015
489.3 ΚΑΡ Καργάκος, Σαράντος Ι. Αλαλία : ήτοι το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα, 1986
489.3071 ΑΡΧ Αρχάκης, Αργύρης Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων, 2010
489.3071 ΜΩΡ Μωραΐτης, Γεώργιος Κ. Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στην Ελληνική εκπαίδευση, 1982
489.3824 ΡΕΠ Ρεπούσης, Γιώργος Χ. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας : αναλυτικό πρόγραμμα, μεθοδολογία, υλικό
στήριξης, 2000
491.810389 ΒΟΥ Σταγάκη, Μάγκυ (επιμ.) Βουλγαρο-ελληνικό και ελληνο-βουλγαρικό λεξικό, 2000
495.65 KOB Κοβάνη, Μαρία Ιαπωνική γραμματική : στα ελληνικά, 2016
515.33 ΜΥΛ Μυλωνάς, Ν. Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και γραμμικής άλγεβρας, 2017
518.43 ΦΙΛ Φιλιππάκης, Μιχαήλ Ε. Εφαρμοσμένη ανάλυση & στοιχεία γραμμικής άλγεβρας, 2015
519.5 ΙΩΑ Ιωαννίδης, Δημήτρης Α. Στατιστικές μέθοδοι, 2001
576.801 STE Sterelny, Kim Ντώκινς κατά Γκουλντ : η επιβίωση του προσαρμοστικότερου, 2014
612.78 KAT Κατσάνης, Δημήτρης Ανθρώπινη φωνή : ομιλία και τραγούδι,
613 DON Donatelle, Rebecca J. Access to health, 1993
615.1 IAT Ιατροφαρμακευτικός οδηγός 2011
616.8527 FIT Fitzpartick, Carol Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης στου εφήβους : ένας οδηγός για γονείς, 2006
616.89 OWE Owen, David Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία : πόσο οι αρρώστιες επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια, 2015
620.2 EVE Everest, F. Alton Εγχειρίδιο ακουστικής, 2016
621.8 TEX Αυγερινός, Ιωάννης (επιμ.) Τεχνική ατζέντα βασικής μηχανολογίας, 2008
629.895 ΠΑΠ Παπάζογλου, Παναγιώτης Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino : ένας πλήρης οδηγός για αρχάριους και προχωρημένους,
2016
658 ΜΠΟ Μπουραντάς, Δημήτρης Κ. Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων, 2015
658.3 DES Dessler, Gary Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού : βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις, 2015
658.4013 ΤΣΙ Τσιότρας, Γεώργιος Δ. Διοίκηση ολικής ποιότητας, 2016
658.403 ΔΙΟ Anderson, David R. Διοικητική επιστήμη : ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, 2014
659.1 ΑΠO Αυλωνίτης, Γεώργιος Αποτελεσματική διαφήμιση : πως σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένες επικοινωνιακές
καμπάνιες, 2015
675.230949515 ΡΕΝ Ρένεση, Ελένη Η παραδοσιακή βυρσοδεψία στην Αμφισσα, 18ος-20ος αι., 2006
700.4581 POE Hanson, Ingid (ed.) Poetry, politics and pictures : culture and identity in Europe, 1840-1914, 2013
701.85 GOE Goethe, J.W. von Θεωρία των χρωμάτων : διδακτικό μέρος, 2008
704.9470938 SCH Schefold, Karl Gods and heroes in late archaic Greek art, 1992
707.4 ΜΑΡ Μαραγκού, Μαρία Ελυτρον, 1995
708.009 ΚΑΝ Κανιάρη, Ασημίνα Το φαινόμενο του μουσείου και το γεγονός της τέχνης : το εικαστικό συμβάν και η ιστορία της τέχνης
από τα cabinets of curiosities και το Salon στους νέους θεσμούς της τέχνης, 2015
708.495 ΝΙΚ Νικολίτσιος, Βασίλειος 65+1 ιστορικά μουσεία της Ελλάδας, 2004
709 ΕΡΕ Σαραγιανός, Αρης (επιμ.) Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης : από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, 2016
709.04071 JAM James, Jamie Pop art, 1996
709.34 ASS Association Internationale des Critiques d'Art L'art contemporain et le monde Grec, 1984
709.38 OSB Osborne, Robin Archaic and classical Greek art, 1998
709.38 SPA Sparkes, Brian A. Greek art, 1991
709.3807442 COO Cool, B.F. Greek and Roman art : in the British Museum, 1976
712 ΜΩΡ Μωραΐτης, Κώστας Το τοπίο, πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου : σημειώσεις για τη νεότερη, τοπιακή επεξεργασία του
τόπου, 2016
726.5094961 SUN Kariye : from Theodore Metohites to Thomas Whittemor one monument two monumental personalities, 2007
730.9495 ΧΡΥ Chryssa '60-'90 : Μάιος-Ιούλιος 1990
733.5093676 HUS Huskinson, Janet Roman children's sarcophagi : their decoration and its social significance, 2006
738.3820938 RIC Richter, Gisela M.A. Attic red-figured vases : a survey, 1958
738.38209385 BOA Boardman, John Athenian black figure vases : a handbook, 1974
738.5 CET Cetto, Anna Maria Les mosaiques de Ravenne
750 BOR Borromeo, Federico Sacred painting ; Musem, 2010
759.73 WAR Moorhouse, Paul Warhol icon : the creation of image, 2010
759.9495 ΒΟΛ ΒΛΑ Βλάχος, Μανόλης Βολανάκης, 2016
759.9495 ΒΟΡ Βορδώνη, Εριέττα Κουράζει ποτέ ο έρωτας;, 2002
759.9495 ΖΟΥ Ζούνη, Οπυ Ordo ab chao, 2001
759.9495 ΠΑΠ ΧΡΗ Χρήστου, Χρύσανθος. Σπύρος Παπαλουκάς : ζωγραφική 1892-1957, 1995
770 ΔΙΕ Παπαϊωάννου, Ηρακλής (επιμ.) Post doc, 2006
770 ΕΙΣ Wells, Liz (επιμ.) Εισαγωγή στη φωτογραφία, 2007
776 ΒΑΣ Βασιλάκος, Αθανάσιος Ψηφιακές μορφές τέχνης, 2015
780.92 MAN KAΡ Καρδάμης, Κώστας Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, 2015
780.92 MIX ΠΑΝ Παναγή, Λοΐζος Σόλωνας Μιχαηλίδης : ζωή και δράση μέσα από το αρχειακό υλικό του "Δημοτικού Μουσείου-Αρχείου Σόλωνα
Μιχαηλίδη", 2016
780.92 WAG ΣΙΩ Σιώψη, Αναστασία Α. Richard Wagner (1813-1883) : δοκίμια για την αισθητική της θεωρίας και του έργου του, 2013
780.92 ΚΑΡ ΞΕΠ Ξεπαπαδάκου, Αύρα Παύλος Καρρέρ, 2013
780.92 ΠΑΠ ΑΛΕ Αλεξάκη, Ευγενία Συνεργασία τεχνών : το πολύτεχνο όραμα του Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου, 2015
780.9495 ΤΣΕ Τσέτσος, Μάρκος Νεοελληνική μουσική : δοκίμια ιδεολογικής και θεσμικής κριτικής, 2013
782.1092 CAR Goldthwaite, Richard A. (ed.) Orpheus in the marketplace : Jacopo Peri and the economy of late Renaissance Florence,
2013
785.95 MIC Michelangelo Merisi da Caravaggio και οι πρώτοι συνεχιστές του, 1997
786.2071 DES Descaves, Lucette Νέα διδασκαλία της πιανιστικής τεχνικής : μια νέα διδακτική προσέγγιση, 2005
791.43 DIC Dick, Bernard F. Ανατομία του κινηματογράφου, 2010
792.028 ΜΑΜ Mamet, David Προς τον ηθοποιό : αλήθειες και ψέματα, συμβουλές και αποτροπές, 2014
794.81526 CAR Carter, Chad Microsoft XNA game studio 3.0 unleashed, 2009
801.09 OXF Segal, Erich (ed.) Oxford readings in Greek tragedy, 1983
801.95 CUL Culler, Jonathan Structuralist poetics : structuralism, linguistics and the study of literature, 1980
809.2 BEN Bentley, Eric The life of the drama, 1979
809.2 STY Stylan, J.L. Modern drama in theory and practice, 1981
809.915 DEM De Man, Paul Allegories of reading : figural language in Rousseau, Nietsche, Rilke, and Proust, 1979
809.93353 HAR Hardie, Philip Rumour and Renown : representations of Fama in western literature, 2012
809.93358 BHA Bhabha, Homi K. The location of culture, 1995
820.11 RUS Rushdie, Salman Τζόζεφ Άντον, 2012
829.108 OLD Anlezark, Daniel (ed.) Old Testament narratives, 2011
829.4 CYN Cynewulf The old English poems of Cynewulf, 2013
830.11 ΗΑΝ Handke, Peter Η αγωνία του τερματοφύλακα τη στιγμή του πέναλτι : αφήγημα, 1983
840.09 ΓΟΥ Γούλα-Μητάκου, Πολυξένη Α. Cours d'histoire des lettres francaises au XIXe siecle. T.1. La poesie romantique de les
grands createurs, 1998
840.21 MOL Moliere Oeuvres completes IV, 1965
850.11 ECO Eco, Umberto Travels in hyperreality, 1986
870.1 OVI APP Boyd, Barbara Weiden (ed.) Approaches to teaching the works of Ovid and the Ovidian tradition, 2010
870.109 WIL Williams, Craig A. Reading Roman friendship, 2012
870.11 LUC DIN Dinter, Martin T. Anatomizing Civil war : studies in Lucan's epic technique, 2015
870.11 ROM Zeiner-Carmichael, Noelle Roman letters : an anthology, 2014
870.11 TER Terence The comedies, 2006
870.13 ALA Alanus, de Insulis Literary works, 2013
870.13 ΑΜΑ Amarcius Satires ; Eupolemius, 2011
870.14 BAT Wright, Elizabeth R. (επιμ.) The battle of Lepanto, 2014
870.14 BEC Beccadelli, Antonio The hermaphrodite, 2010
870.14 BEM Bembo, Pietro Lyric poetry ; Etna, 2005
870.14 CIC DEL DellaNeva, JoAnn (επιμ.) Ciceronian controversies, 2007
870.14 FIL Filelfo, Francesco Odes, 2009
870.14 FIL Filelfo, Francesco On exile, 2013
870.14 FOL Folengo, Teofilo Baldo, 2007
870.14 FON Fonte, Bartolommeo Letters to friends, 2011
870.14 FRA Fracastoro, Girolamo Latin poetry, 2013
870.14 HUM Grund, Gary R. (μτφρ.) Humanist tragedies, 2011
870.14 LAN Landino, Cristoforo Poems, 2008
870.14 MAR Marullo Tarcaniota, Michele Poems, 2012
870.14 PET Petrarca, Francesco Invectives, 2003
870.14 POL Poliziano, Angelo Letters, 2006
870.14 POL Poliziano, Angelo Silvae, 2004
870.14 PON Pontano, Giovanni Gioviano Baiae, 2006
870.14 PON Pontano, Giovanni Gioviano Dialogues, 2012
870.14 PON Pontano, Giovanni Gioviano On married love ; Eridanus, 2014
870.14 SAN Sannazaro, Jacopo Latin poetry, 2009
870.14 VAL Valla, Lorenzo Correspondence, 2013
870.14 VEG Vegio, Maffeo Short epics, 2004
870.14 VID Vida, Marco Girolamo Christiad, 2009
870.1409 GIR Giraldi, Lilio Gregorio Modern poets, 2011
880.1 BIE Bierl, Anton F. Harald Dionysos und die griechische Tragodie : politische und "metatheatralische" Aspekte im Text, 1991
880.1 EYP GRE Gregory, Justina Euripides and instruction of the Athenians, 1991
880.1 EYP SEG Segal, Erich (ed.) Euripides : a collection of critical essays, 1968
880.1 GOL Goldhill, Simon Reading Greek tragesy, 1986
880.1 NAG Nagy, Gregory Pindar's Homer : the lyric possession of an epic past, 1990
880.1 STO Storey, Ian C. Poets of old comedy, 2003
880.1 ΑΙΣ MUR Murray, Gilbert Aeschylus : the creator of tragedy, 1962
880.1 ΕΥΡ SCH Schwartz, Eduardus (επιμ.) Scholia in Euripidem, 1887
880.1 ΗΡΙ ΣΚΑ Σκανδαλίδης, Κώστας Η Τήλος της Ήριννας, 2016
880.1 ΗΣΙ ΠΕΤ Πετρόπουλος, Γ. Heat and lust : Hesiod's midsummer festival scene revisited, 1994
880.109 GOL Goldhill, SImon The poet's voice : essays on poetics and Greek literature, 1991
880.11 AIΣ ΜΑΖ Αισχύλος Tragedies, 1982
880.11 API Αριστοφάνης Acharnians, 1980
880.11 MEN MAR Μένανδρος Il misantropo, 1959
880.11 OMH MAZ Ομηρος Iliade, 1975
880.11 ΑΡΙ Αριστοφάνης Birds, 1987
880.11 ΑΧΙ Αχιλλεύς Τάτιος Leucippe and *****ophon, 2006
880.11 ΕΥΡ CRO Ευριπίδης Electra, 1988
880.11 ΠΛΟ Πλούταρχος Vite parallele, 1997
880.11 ΣΟΦ ΜΑΡ Μαρκαντωνάτος, Αντρέας Tragic narrative : a narratological study of Sophocles' Oedipus at Colonus, 2002
882.010916 VER Vernant, Jean-Pierre Mythe et tragedie en Grece ancienne, 1986
889.1092 ΚΙΝ ΔΕΛ Δελέογλου, Αναστάσιος Συμβολή στη μελέτη του ιστορικού έργου του Ιωάννου Κιννάμου, 2016
889.11 ΚΑΛ ΚΑΨ Καψωμένος, Στυλιανός Zum Papyrus der Διηγήσεις zu Gedichten des Kallimachos, 1939
889.2 ΜΗΛ Μηλιώτη, Σοφία Η επίδραση της διδασκαλίας του νεοπλατωνισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία, 2016
889.2 ΜΙΣ Μίσσιος, Κώστας Παμπάλαια και πρόσφατα : (ανθυμητικά, φιλολογικά, βιογραφικά και άλλα της Μυτιλήνης) συμβολή στην
ιστορία της λεσβιακής γραμματείας, 2015
889.2 ΦΙΛ Φίλιας, Δημήτρης Ν. Βία και θυσία : μια μελέτη της τριλογίας του Παντελή Πρεβελάκη "Η αρρώστια του αιώνα", 1999
889.21 ΑΝΑ Αναγνωστάκη, Λούλα Σ' εσάς που με ακούτε, 2003
889.21 ΒΑΡ Βαρδουνιώτης, Δημήτριος Κ. Οι πύργοι της Θεσσαλονίκης, 2015
889.21 ΘΕΟ ARN Θεοτόκης, Κωνσταντίνος L'honneur et l'argent, 2015
889.21 ΡΑΠ Ράπτη, Μαρία Χάρτινο μουσείο παράξενων γεγονότων, 2012
889.21 ΡΗΓ Ρήγας, Βελεστιλνής ΄Απαντα τα σωζόμενα, 2001
889.21 ΣΕΦ Σεφέρης, Γιώργος Ποιήματα, 1961
893.109 ANC Enmarch, Roland (ed.) Ancient Egyptian literature : theory and practice, 2013
894.5413 WAL Waltari, Mika Ο Ετρούσκος, 2011
907.2 GOE Goertz, Hans-Jurgen Unsichere Geschichte : zur Theorie historischer Referentialitat, 2001
909 BUR Burbank, Jane Empires in world history : power and the politics of difference, 2010
909.08 DAR Darwin, John After Tamerlane : the rise and fall of global epmires, 1400-2000, 2008
909.09821 LYO Lyons, Jonathan The house of wisdom : how the Arabs transformed western civilization, 2010
910.014 ΙΕΡ Ιεροκλής, Γραμματικός Le Synekdemos dʹHierokles et Lʹopuscule geographique de Georges de Chypre: texte,
introduction, commentaire et cartes, 1939
910.285 ΚΟΛ Κόλλια, Βασιλική Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, 2012
910.285 ΣΥΣ Longley, Paul A. Συστήματα και επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), 2010
910.285 ΤΣΟ Τσουχλαράκη, Ανδρονίκη Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη - το ARCGIS 9.3, 2015
911.3 ΑΝΤ Αντωνιάδης, Βύρων Tabula imperii Romani : J34 - Athens : Epirus, 2016
912.495 ΕΘΝ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος Βιομηχανικός άτλας της Ελλάδος : απογραφή 1963, 1966
913.918 KES Kessler, Torben Subsistenz und Macht : Palatiale und elitare Vorratshaltung auf Kreta wahrend der Alt- und Neupalastzeit,
2017
914.9512 ΚΑΡ Καρδαμίτση-Αδάμη, Μάρω Αθήνα : τεκμήρια φωτογραφικού αρχείου, 2009
914.9565 XEM Χεκίμογγλου, Ευάγγελος Θεσσαλονίκη : τεκμήρια φωτογραφικού αρχείου 1900-1980, 2009
914.9618 MAΣ Μασσαβέτας, Αλέξανδρος Κωνσταντινούπολη : η Πόλη των απόντων, 2016
920 ΜΑΝ Manetti, Giannozzo Biographical writings, 2003
920.72 BOC Boccaccio, Giovanni Famous women, 2001
930.1 ΜΑΣ Μαστραντώνης, Π.Α. Διαχείριση αρχαιολογικών έργων, 2008
937.06 GRI Grillo, Luca The art of Caesar's Bellum civile : literature, ideology, and community, 2011
937.07 AUG Augustus, Emperor of Rome Res gestae divi Augusti = Τα πεπραγμένα του θεϊκού Αύγουστου, 2014
937.07 GAL Gallia, Andrew B. Remebering the Roman republic : culture, politics, and the principate, 2012
937.09092 SID HAR Harries, Jill Sidonius Apollinaris and the fall of Rome, AD 407-485, 2002
937.7 BEA Beard, Mary Pompeii : the life of a Roman town, 2010
938.007202 CIR Ciriac, d'Ancona Later travels, 2003
938.213 HAM Hammond, N.G.L. A history of Macedonia. Vol.1. Historical geography and prehistory, 1972
938.217 ΚΟΝ Κοντονάτσιος, Βίκτωρ Κων. Η περιοχή του Αλμυρού στην ιστορία, 2016
938.221 NAY Παλαγγιά, Ολγα Ναύπακτος : η αρχαία πόλη και η σημασία της κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τα ελληνιστικά
χρόνια, 2016
938.223 ΛΑΜ Λάμπρου, Μαρία Μενδενίτσα : η αμυντήριος έπαυλις, 2013
938.255 ΚΑΡ Καραπαναγιώτου, Αννα-Βασιλική Μαντίνεια : αρχαιολογικός οδηγός, 2015
938.256 ΜΥΛ Μυλωνάς, Γιώργος Ε. Mycenae's last century of greatness, 1968
938.257 LUR Luraghi, Nino The ancient Messenians : constructions of ethnicity and memory, 2011
938.261 PRO Antonetti, Claudia (ed.) Prospettive corciresi, 2015
938.281 ΤΖΑ Τζαχίλη, 'Ιρις Μινωικά εικαστικά τοπία : τα αγγεία με τις επίθετες πλαστικές μορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η
αναζήτηση του βάθους, 2011
938.293 ΡΗΓ Ρήγας, Δημήτριος Το Πελλαδάρι στους αιώνες : έμμετρη ιστορική διήγηση για μια προγονική εστία που χάθηκε, 2015
938.3 ATT Ατταλειάτης, Μιχαήλ The history, 2013
938.3092 ΣΑΒ Σαββίδης, Αλέξιος Γ.Κ. Βυζαντινό ιστοριογραφικό πεντάπτυχο : Προκόπιος - Μιχαήλ Ψελλός - Αννα Κομνηνή - Ιωάννης
Κίνναμος - Γεώργιος Σφραντζής, 2012
938.369 ANG Angold, Michael Η τέταρτη σταυροφορία : τα γεγονότα και το ιστορικό πλαίσιο, 2006
938.37 ΣΤΑ Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Βυζάντιο 13ος αιώνας από την κατάρρευση στην ανασυγκρότηση : κράτος της Ηπείρου -
Αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης, 2016
938.3974 ΖΑΧ Ζάχου, Βιχελμίνα Κωνσταντίνα Η γεωπολιτική σημασία του χώρου της Αδριατικής και του Ιονίου (11ος -12ος αιώνας) :
διπλωματική τεκμηρίωση, 2016
938.45 ΜΑΛ Μαλτέζου, Χρύσα Α. Η εντολή του δόγη Βενετίας προς τον ρέκτορα Χανίων 1589, 2002
938.466 SCH Schulenburg, Matthias Johann, Graf von der Ημερολόγιο : του έτους 1716, κατά το οποίο συνέβη η πολιορκία της
Κέρκυρας και η ευτυχής απαλλαγή αυτής της πόλης, 2017
938.4814 ΚΕΝ Κέντρο Μελετών Οινίου Επτάνησος πολιτεία 1800-1807 : μνήμη Σπύρου Δ. Λουκάτου, 2016
938.483 ΚΑΡ Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Επαναστατικότητα του Ρήγα Βελεστινλή και γαλλικός Διαφωτισμός, 2015
938.495 ΟΛΙ Πλαστήρας, Κωνσταντ'ινος Ν. (επιμ.) Ολίγα τινά περί Θεσσαλονίκης, 2016
938.5 ΒΕΡ Βερέμης, Θάνος Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια : από το 1821 μέχρι σήμερα, 2006
938.5 ΚΡΕ Κρεμμυδάς, Βασίλης Από το Σπυρίδωνα Τρικούπη στο σήμερα : το Εικοσιένα στις νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, 2007
938.5 ΤΡΙ Τρικούπης, Σπυρίδων Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως, 1888
938.505 ΗΡΩ Γούναρης, Βασίλης (επιμ.) ΄Ηρωες των Ελλήνων : οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων
19ος-20ός αιώνας, 2014
938.506 ΙΕΡ Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος (επιμ.) Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική επανάσταση, 2012
938.5091 ΚΑΡ Βετσόπουλος, Απόστολος (επιμ.) Γεώργιος Καραϊσκάκης : η προσωπικότητα και η δράση του αρχιστράτηγου Γεωργίου
Καραϊσκάκη στην Επανάσταση του 1821, 2016
938.5091 ΚΑΡ ΦΩΤ Φωτιάδης, Δημήτρης Καραϊσκάκης, 1959
938.5091 ΠΑΠ Παπαοικονόμου, Νικόλαος Εμμ. Προσωπογραφία αγωνιστών του 1821 : από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, 2016
938.5092 ΜΑΚ ΦΩΤ Φωτιάδης, Δημήτρης (επιμ.) Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη
938.526 KOY Κουφός, Γιάννης Ν. Ο κήπος των ηρώων : (ιστορικό οδοιπορικό στον κήπο των ελεύθερων πολιορκημένων στο Μεσολόγγι),
2007
938.6 ΚΩΣ Κωστής, Κώστας Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας : η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας,
2013
938.621 ΟΘΩ ΦΩΤ Φωτιάδης, Δημήτρης Όθωνας : η μοναρχία, 1975
938.63 ΚΟΛ Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.) : περί λύχνων αφάς, 2005
938.672 ΒΕΝ Παπαδάκης, Νικόλαος (επιμ.) Ελευθέριος Βενιζέλος : η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του : ιδεολογικές αφετηρίες και
επιρροές, 2014
938.758 STE Stewart, McD G. Η μάχη της Κρήτης, 1970
938.7614 ΨΑΛ Ψαλλίδας, Γρηγόρης Tragoedia humana. T.1. Προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων κρατουμένων του Μαουτχάουζεν, 2014
938.8 ΜΕΤ Αυγερίδης, Μάνος (επιμ.) Μεταπολίτευση : η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, 2015
938.914 ΑΡΑ Καστανάς, Γιώργος (επιμ.) Αράχωβα : ο τόπος και οι άνθρωποι, 2015
938.924 ΔΗΜ Δημητρουλόπουλος, Χρίστος Ι. Η βόρεια ζώνη της επαρχίας Ολυμπίας : ιστορική εξέλιξη και καθημερινή ζωή (1200 περ. μ.Χ.
- αρχές 21ου αίωνα), 2016
938.961 ΒΡΑ Βραδή-Βασιλείου, Αγγελική Κέρκυρα & περιοχή Αγ. Μάρκου : στιγμές ιστορίας και παράδοσης, 2016
938.993 ΔΙΕ Καραχρήστος, Ιωάννης (επιμ.) Σμύρνη : η ανάπτυξη μια μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922), 2016
941.084092 CHU CLA Clarke, Peter Mr Churchill's profession : statesman, orator, writer, 2012
943.07 BUC ΤΡΑ Τράκα, Θεολογία Ο αγγελιοφόρος της Έσσης, 2017
943.4164086092 HEI Heingartner, Robert W. An American witness in Nazi Frankfurt : the diaries of Robert W. Heingartner, 1928-1937,
2011
943.6 KAN Kann, Robert A. A history of the Habsburg empire 1526-1918, 1980
943.604 ZEM Zeman, Z.A.B. The break-up of the Habsburg Empire, 1914-1981 : a study in national and social revolution,
944.01 RIC Richer, of Saint-Remi Histories, 2011
944.028 ΚΟΥ Κουτσογιαννοπούλου, Πηγή De la reodalite a l'absolutisme, 2012
944.04 MAP Βερέττας, Μάριος (επιμ.) Μαρά - Σεν - Ζιστ - Ροβεσπιέρος : κείμενα, 1989
945 ΒΙΟ Biondo Flavio Italy illuminated, 2005
945.3103 BEM Bembo, Pietro History of Venice, 2007
945.51 BRU Bruni, Leonardo History of the Florentine people, 2001
945.5105092 SCA Scala, Bartolomeo Essays and dialogues, 2008
945.63092 GIO Giovio, Paolo Notable men and women of our time, 2013
947 BUS Bushkovitch, Paul Ιστορία της Ρωσίας, 2016
947 ECK Eckardt, Hans von Russia, 1932
949.6 JEL Jelavich, Barbara Ιστορία των Βαλκανίων. Τ.1. 18ος - 19ος αιώνας, 2006
949.6 ΠΑΝ ΑΠΌ Σοφούλης, Πάνος (επιμ.) Από καρδίας : μνήμη Δημήτριου Χ. Πάντου, 2016
956.1 ΜΟΥ Μούδουρος, Νίκος Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας : από την Κεμαλική κυριαρχία στον "Ισλαμικό" νεοφιλελευθερισμό,
2012
956.3904 ΠΑΠ Παπαδόπουλος, Τάσσος Τα "σχέδια" για το Κυπριακό από το 1956 ως το 1984 : "υπήρξαν" και "χάθηκαν" ευκαιρίες για
λύση, 2016
956.93 ΑΘΗ Αθήνα Κύπρος Αθήνα : ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, 1994
970.9495 ΑΝΤ Αντωνίου, Δαυίδ Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική επανάσταση 1821-1827 : τεκμηριωτικά κείμενα, 2002
973 ΜΑΓ Μαγουλάς, Αντώνιος Α. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής : οι ρίζες του Αμερικανικού ονείρου 1600-1990,
1997
973.3 COU Countryman, Edward The American revolution, 2003
973.3 KLO Klooster, Wim Revolutions in the Atlantic world : a comparative history, 2009
Προώθηση με email Προώθηση με email   •   Μορφοποίηση για εκτυπωτή Μορφοποίηση για εκτυπωτή
Αλλα άρθρα
· με θέμα: Προσκτήσεις
· από τον συγγραφέα: adminHIS

Αρθρα που διαβάστηκαν περισσότερο
· Προσκτήσεις: ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒ/ΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
· Προσκτήσεις: Oxford Reference Online
· Προσκτήσεις: ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αξιολόγηση      
 

Βαθμολογήστε
αυτό το άρθρο:


Καταπληκτικό!
Πολύ καλό
Καλό
Μέτριο
Κακό


Βαθμολογία: 5
Αξιολογήσεις: 2


 Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Δημιουργία σελίδας: 0.06 δευτερόλεπτα