ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γενικό περιεχόμενο
Κέρκυρα, 07 Ιουνίου 2020
Πλοήγηση      
  ·Πρώτη σελίδα

Υπηρεσίες
·Θεματικές Πύλες
·Δημόσιος Κατάλογος
·Ηλεκτρονικές συνδρομές
·MUSE Μηχ.Αναζήτησης
·Δανεισμός
·Χρήσιμα Έγγραφα

Αρθρα-Ανακοινώσεις
·Επίκαιρα
·Μόνιμες στήλες
 
Αναζήτηση
·Βρείτε ένα άρθρο
·Παλαιότερα άρθρα
 
Υποβάλετε
·Αρθρο ή ανακοίνωση
·Αξιολόγηση

Ο κόμβος μας
·Συχνές ερωτήσεις
·Σχετικά με το έργο
·Συντελεστές
·Στατιστικά λειτουργίας
·Σχολιάστε μας
·Επικοινωνία
 

Αναζήτηση      
 


 

Διαδικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σχετικά με το έργοΤο έργο αυτό αποτελεί υλοποίηση βασικού στόχου του προγράμματος αναβάθμισης της βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος απέβλεπε στην ανάπτυξη ενός συνόλου έγκυρων, αξιόπιστων και υψηλής επιστημονικής ποιότητας θεματικών πυλών με κύριους θεματικούς άξονες τα βασικά επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τα τμήματα του Πανεπιστημίου.


Το πρόγραμμα ανάπτυξης των θεματικών πυλών συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και από εθνικούς πόρους (25%). Σκοπός του είναι να αποτελέσει μια έγκυρη, επιστημονικά αξιόπιστη και διαρκώς ενημερωμένη πύλη εξόδου των αναζητήσεων της επιστημονικής κοινότητας στο Διαδίκτυο.
Ο σχεδιασμός του όλου εργαλείου αποβλέπει στη δημιουργία μιας ενιαίας και αποτελεσματικής διεπαφής, η οποία θα επιτρέπει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση στους ποικίλους πληροφοριακούς πόρους και υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου και η ευρεία γνωστική δεξαμενή του Διαδικτύου. Οι πηγές του Διαδικτύου έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ενημέρωσή τους, με τη συνεργασία των βιβλιοθηκονόμων του προγράμματος και του διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου.. Οι πηγές αυτές είναι κατανεμημένες σε κατηγορίες ανάλογα με τα γνωστικά πεδία που καλύπτουν τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσβαση στις θεματικές πύλες έχουν όλοι οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Παράλληλα στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο είναι δυνατό να δημοσιεύονται άρθρα και ανακοινώσεις που αφορούν την ευρύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που επιθυμούν να δημοσιεύσουν οι καθηγητές και οι φοιτητές του Ιδρύματος. Παρέχεται επίσης φόρουμ συζητήσεων, μέσα από το οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν απόψεις στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του φόρουμ παρακολουθείται και ελέγχεται από τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος χρήστης υπερβαίνει τα όρια της θεμιτής και στο πλαίσιο της ευπρέπειας και των νόμων χρήσης του, ο χρήστης αυτός μπορεί να αποκλειστεί από την περαιτέρω πρόσβασή του σ' αυτό. Επιθυμία όσων εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου είναι αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα και στη διακίνηση της πληροφορίας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Υπ’ αυτό το πρίσμα είναι απαραίτητη η συμβολή των ίδιων των χρηστών, με τη διαρκή παροχή σχολίων, προτάσεων εμπλουτισμού του περιεχομένου και με την ενεργό συμμετοχή τους στη λειτουργία του.


Συντελεστές του έργου
Η Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου

Content ©

Access Denied